Tại kimnguyetkieu.vn – Blog Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Nữ Giới chúng tôi coi việc bảo mật thông tin cá nhân của các bạn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn. Chúng tôi phấn đấu mang lại cho các phái đẹp kiến thức về làm đẹp cũng như chăm sóc sức khỏe của mình, bằng cách đưa ra những trải nghiệm, kinh nghiệm từ các bậc tiền bối đi trước. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều tối cao và vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vì thế hãy yên tâm khi tham gia thảo luận trên Blog Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Nữ Giới nhé.

Phạm vi thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau có liên quan đến Dịch vụ, bao gồm:

  • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;
  • Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
  • Thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn của bên thứ ba.
  • Chúng tôi cũng có thể tìm kiếm sự đồng ý của bạn để thu thập thông tin không được mô tả trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân.

Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi