Cookies là gì và chúng tôi sử dụng cookies như thế nào?

Như hầu hết các trang web bạn đang sử dụng, trang web của chúng tôi (trang) sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang, đồng thời lưu giữ và quản lý sở thích và tuỳ chọn từ bạn, giúp truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp, cho phép hiển thị nội dung tương thích, cũng như thu thập dữ liệu phân tích chẳng hạn. Chúng tôi làm việc này với mong muốn mang đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời trên trang của chúng tôi, đồng thời thông qua đó giúp chúng tôi cải thiện chất lượng trang của mình.

Cookies

Cookies là những tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn đang truy cập vào trang web, hoặc được nhúng vào trang web. Cookies có thể được gửi trở lại trang web gốc mỗi khi bạn truy cập lại vào trang web đó, hoặc gửi đến trang web khác nhận ra cookie này. Sử dụng cookies rất hữu ích vì chúng cho phép trang web nhận diện thiết bị của bạn, cũng như ghi nhớ những hành động hay tuỳ chọn của bạn (ví dụ như chi tiết đăng nhập, ngôn ngữ, kích thước phông chữ và các tuỳ chọn hiển thị khác) trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong điều kiện cho phép, các biện pháp an ninh được đặt ra nhằm ngăn chặn hành vi truy cập trái phép vào các cookies và các công nghệ tương tự của chúng tôi. Giá trị nhận dạng duy nhất đảm bảo rằng chỉ có chúng tôi và/ hoặc nhà cung cấp dịch vụ được uỷ quyền của chúng tôi mới có quyền truy cập vào dữ liệu cookie.

Chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn cho phép các cookies hoạt động (ngoại trừ “Strictly Necessary Cookies” – tạm dịch Cookies Thiết Yếu, theo mô tả bên dưới). Bạn có thể từ chối hoạt động của cookies bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt khi truy cập trang web, tham khảo Cổng Xác nhận thông tin hoặc thay đổi cài đặt cookies trong trình duyệt của mình.

Tập tin chỉ báo

Tập tin chỉ báo (hay còn được biết đến với tên gọi “Internet Tags”, “Pixel Tags” và “Clear GIFs”) thường là những hình ảnh đồ hoạ trong suốt được đặt tại trang web hoặc email. Tập tin chỉ báo được sử dụng kết hợp với cookies để đo lường hành động của khách truy cập trên trang web. Chúng tôi có thể sử dụng tập tin chỉ báo để lấy thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP của máy tính đã dùng để tải trang mà các tập tin chỉ báo hiện diện, URL – định vị tài nguyên thống nhất của trang mà tập tin chỉ báo hiện diện, thời gian xem trang có chứa tập tin chỉ báo, và loại trình duyệt được sử dụng để xem trang.

Địa chỉ IP và URLs

Địa chỉ IP là một định danh duy nhất mà một số thiết bị điện tử nhất định sử dụng để xác định và giao tiếp với nhau trên internet. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể xem địa chỉ IP của thiết bị mà bạn sử dụng để kết nối với internet bằng cách sử dụng tập tin chỉ báo. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định vị trí thực tế chung của thiết bị và hiểu them về khu vực địa lý mà khách truy cập web của chúng tôi đang ở. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để thay đổi cách thức trình bày trang web cho phù hợp với lượt truy cập của bạn.

URL (viết tắt của Uniform Resource Locator – tạm dịch Định vị tài nguyên thống nhất) là một định danh duy nhất hoặc địa chỉ cho một tài nguyên trên Internet, có hiệu lực như một địa chỉ cho trang web bạn đang truy cập. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để xem xét các trang web hay trang nội dung nào được truy cập, cũng như cách điều hướng của bạn xuyên suốt trang web của chúng tôi.

Cookies sẽ tồn tại trong bao lâu?

Chúng tôi sử dụng Cookie Phiên – áp dụng cho cookies và các công nghệ tương tự chỉ tồn tại trên thiết bị của bạn trong suốt thời gian bạn hoạt động trên trình duyệt này, và Cookie Liên Tục – áp dụng cho cookies và các công nghệ tương tự tồn tại trên thiết bị của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn. Bạn có toàn quyền chặn, xoá, hoặc vô hiệu hoá các công nghệ này nếu thiết bị của bạn cho phép. Bạn cũng có thể quản lý cookie và các tuỳ chọn cookie trong trình duyệt hoặc trong phần cài đặt thiết bị.

Có thể kiểm soát hoặc xoá cookies bằng cách nào?

Lần đầu tiên truy cập trang web của chúng tôi, bạn sẽ thấy một thông báo xuất hiện trên màn hình về việc sử dụng cookies.

Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi chấp nhận thông báo cookies, hoặc tiếp tục duyệt trang web sau khi xem thông báo được hiển thị, bạn cho phép chúng tôi đặt cookies trên thiết bị của bạn theo các điều khoản thuộc Chính sách Cookies này.

Phần lớn các trình duyệt web chấp nhận cookies, tuy vậy bạn vẫn có thể thay đổi cài đặt của trình duyệt web để từ chối cookies mới, tắt cookies đang tồn tại, hoặc chỉ đơn thuần thông báo cho bạn biết sự hiện diện của các cookies mới trên thiết bị của mình. Trong trường hợp bạn không đồng ý việc chúng tôi sử dụng bất kỳ cookies nào được nêu trên, vui lòng vô hiệu hoá chúng theo các bước hướng dẫn bên dưới để các cookies từ trang web này không thể hoạt động trên thiết bị của bạn nữa.

Ngoài ra, việc vô hiệu hoá cookie hoặc danh mục cookie cũng không xoá cookie khỏi thiết bị của bạn; bạn sẽ phải tự làm việc này từ trong trình duyệt của mình.